Watę cukrową znano już w 16 wieku we Włoszech. Oczywiście
miała trochę inny smak niż wata, którą kupujemy obecnie.
Wyrabiali ją kucharze wg specjalnych receptur. Wata była wielkim
przysmakiem, ale dostępnym tylko dla wybranych. To zmieniło się
pod koniec 19 wieku. W 1897 dwaj Amerykanie - William Morrison
oraz John Wharton
wynaleźli, a dwa lata później opatentowali,
maszynę do produkcji waty cukrowej. Zaprezentowali ją publiczności
w 1904 roku na wielkich targach w Louisvill, rozpoczynając masową
sprzedaż waty po 25 centów za sztukę, co było wówczas sporą
sumą pieniędzy.

Ich maszyna od tego czasu została nafaszerowana innymi
mechanizmami oraz elektroniką, ale główny mechanizm pozostał
ten sam.